Jedálny lístok - zostavovanie podľa OVD

Ak chcete hneď pri zostavovaní jedálneho lístka vidieť, ako splňujete odporúčané výživové dávky podľa princípov k MSN pre školské stravovanie, jedálny lístok vytvárajte v časti 'Normy'.

Základný pohľad je pre aktuálny deň, môžete si však prepnúť zobrazenie pre iné obdobie.
Pre editovanie JL kliknite na ceruzku v riadku konkrétneho jedla a dňa - otvorí sa štandardné dialógové okno pre vyplňovanie JL.

Prehľad pre priemerné výživové hodnoty a plnenie OVD nájdete v druhej tabuľke - pod jedálnym lístkom.
=> priemery sa prepočítavajú ihneď - po doplnení jedálneho lístka
=> prehľad plnenia OVD je samostatne pre každé jedlo dňa a tiež aj spolu
=> pre jednotlivé vekové skupiny sú samostatné tabuľky

=> ak máte v normách zapnutý pohľad pre týždeň, tak postupným vyplňovaním JL vidíte týždenný priemer - systém berie do priemeru vždy iba dni, v ktorých je vyplnený jedálny lístok


Do tabuliek sa ťahajú hodnoty iba pre jedlá, ktoré sú v jedálnom lístku zadané z oficiálnych receptúr (MSN).
Ak varíte niečo mimo MSN, potom je potrebné mať vytvorené vlastné Receptúry a v nich zadané aj príslušné energetické hodnoty

Odporúčané dávky pre jednotlivé jedlá vychádzajú z podielu z odporúčanej celodennej dávky potravy pre jednotlivé vekove skupiny a sú nastavené podľa aplikácie princípov k materiálno spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie.

Viac informácií ako aj metodické pokyny nájdete na stránke ministerstva školstva v časti Školské stravovanie.


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň