Jedálny lístok - tlač a uloženie do súboru

V hornom menu pri jedálnom lístku sa nachádza tlačidlo 'Vytlačiť' - dostanete sa ku všetkým tlačovým zostavám modulu jedáleň.
K tlačovým zostavám sa dostanete aj cez rozbaľovacie menu vľavo hore.


MOŽNOSTI TLAČE JEDÁLNEHO LÍSTKA
-> tlač je prednastavená pre všetky jedlá, ktoré škola varí a tlačiť oddelene na samostatnú stranu každé jedlo
V hornom menu dialógového okna tlače si môžete zmeniť podľa potreby:
- všetky jedlá alebo iba niektoré jedlo dňa
- viac jedál 'dohromady' v jednej tabuľke na jeden papier alebo jedlá 'oddelene' a na viac papierov
- orientáciu tlače na výšku alebo na šírku
TIP:
Ak škola ponúka viac jedál (napr. MŠ), je výhodnejšie tlačiť všetky tri jedlá dohromady a na šírku:


ULOŽENIE DO SÚBORU
Ak potrebujete posielať jedálny lístok napr. mailom, nachádza sa tu aj možnosť uložiť do .pdf súboru.

ALERGÉNY
Do tlače jedálneho lístka prenáša zoznam alergénov, ktorý máte nastavený a uvedený v časti pod jedálnym lístkom.
Viac- Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie

HLAVIČKA A PÄTA V TLAČI - vlastný text
V hornom menu dialógového okna pre tlač sú tlačidlá:
=> 'Hlavička'
- môžete si nastaviť text pre hlavičku (napr. adresu školy)
- rovnaký text môžete nastaviť aj pre viaceré zostavy - 'Platí pre:'
=> 'Koniec'
- pre nastavenie vlastného textu pod JL na vytlačenie
* text zadaný pod jedálnym lístkom, ktorý sa zobrazuje na webovej stránke školy, sa do tlače neprenášaPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň