Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu

Doklad výdajka štandardne slúži na odpisovanie potravín, z ktorých jedáleň reálne varí. Okrem toho je však možné výdajku použiť aj pri odpisovaní potravín po záručnej dobe.
Na rozlíšenie slúži políčko 'Typ:' - pri vytváraní novej výdajky je vždy nastavený typ 'štandardná výdajka'.

Pre potreby odpisov sú na výber dva typy - pre 'vyradený tovar po exspirácii' alebo pre 'tovar odpredaný pred expiráciou'.
Oba tieto typy výdajky sa odlišujú od štandardnej tým, že suma takto vydaných potravín nezasahuje do surovinového limitu a neodčerpáva tak z prostriedkov stravníkov určených na nákup potravín.
Taktiež výdajka typu 'iný výdaj' neznižuje surovinový limit. Všetky typy výdajok znižujú skladové zásoby.

-> položky na výdajku sa pridávajú rovnakým spôsobom ako na bežnú výdajku
-> zmeniť typ výdajky je možné aj dodatočne, stačí už vytvorenú výdajku otvoriť, vybrať iný typ a uložiť
-> ak jedáleň v jeden deň aj varí aj vyraďuje zásoby po záruke, je potrebné zadať dve samostatné výdajky a s príslušným typom


KDE SA NACHÁDZA PREHĽAD VÝDAJOK

V záložke 'Nástroje' nájdete 'Prehľad výdajok' a v tabuľke sa nachádza aj stĺpec s uvedením typu výdajky.

Pri práci v tabuľke môžete využiť:
-> zoradenie podľa stĺpca - ak kliknete na názov stĺpca, údaje v tabuľke sa zoradia vzostupne, opätovným kliknutím sa zoradia zostupne
-> filtrovanie v stĺpci - ikonka šipky vpravo pod názvom stĺpca


IKONKY VPRAVO NAD TABUĽKOU

 • detail / tlač / export výdajky
  -> na konci každého záznamu --> ikonka pre zobrazenie detailu (obsahu) výdajky
  -> ikonky nad tabuľkou:
  ---> ikonka mriežka s modrými stĺpcami => zobraziť alebo skryť stĺpce
  ---> zelená ikonka X => export do Excelu
  ---> ikonka tlačiarne => tlač alebo vytvorenie .pdf súboru
  * ak vyznačíte iba niektoré riadky, do tlače alebo exportu sa prenesú iba tieto vybraté záznamy
  ---> ikonka 2/5 => zmeniť počet zobrazených desatinných miest (štandardne sú zobrazované 2, výpočet prebieha na 5)
  ---> ikonka dvoch šípok => pre obnovenie pôvodných nastavení
  ---> ikonka riadkov - pre uloženie vlastného nastavenia rozsahu tabuľky  KDE SA NACHÁDZA ZOZNAM POTRAVÍN PO DÁTUME SPOTREBY

  Ak chcete mať v systéme prehľad o termíne exspirácie jednotlivých potravín, je potrebné, aby ste na príjemky zapisovali aj dátum exspirácie. Ten potom môžete vidieť na skladovej karte pri konkrétnej príjemke a tiež v záložke 'Stav skladu'.

  Základný pohľad na 'Stav skladu':
  -> v zozname sú uvedené všetky skladové karty-položky, aj tie s nulovou zásobou
  -> v zozname sa nachádza každá položka iba raz a zobrazuje sa jej celková zásoba (aj keď je potravina z viacerých príjemiek)
  -> v zozname sú niektoré stĺpce skryté, vrátane exspirácie

  Úprava základného pohľadu:
  -> vypnite položky, ktoré majú nulový zostatok - zakliknite štvorček nad tabuľkou
  -> dajte si zobraziť stĺpec 'Exspirácia' - cez ikonku mriežky nad tabuľkou
  -> kliknite na názov stĺpca - záznamy v tabuľke sa zoradia podľa dátumu exspirácie vzostupne
  ---> pre každú položku sa zobrazuje najbližší dátum exspirácie (celková zásoba položky môže byť z viacerých príjmov, preto dátumy exspirácie môžu byť rôzne)

  -> prázdne políčko v stĺpci 'Exspirácia' znamená, že ste na príjemkách nezadali dátum exspirácie
  -> ak chcete tlačiť iba vybraté položky, označte štvorčeky na začiatku riadkov
  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň