Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

a) počet desatinných miest - pre ceny tovarov a zásobu skladu
-> štandardne sa na dokladoch, na skladových kartách ako aj vo všetkých prehľadoch zobrazujú ceny na 2 desatinné miesta
-> avšak výpočet jednotkovej ceny (z celkovej ceny tovaru a množstva) je na 5 desatinných miest (inak by pri čiastkových výdajoch mohli vzniknúť veľké rozdiely)
=> odporúčame mať zapnuté zobrazovanie na 5 desatinných miest - pri zobrazení iba na 2 by ste napr. pri sumároch mohli mať zdanie centových rozdielov

b) predvyplnenie jednotkovej ceny na príjemkách - zapnite si iba ak máte ceny tovarov stabilne rovnaké (napr. dohodnuté cez verejné obstarávanie)

a) používanie CPV kódov - zadáva sa v kolónke na skladovej karte
- v prehľadoch je stĺpec s CPV kódmi štandardne skrytý - pri používaní si ho treba zobraziť

Automatické číslovanie:
-> pre doklady (príjemky, výdajky, faktúry) si môžete nastaviť číslo, od akého chcete mať doklady číslované
=> pre všetky ďalšie nové doklady vám systém dá číslo nasledujúce po predchádzajúcom doklade
*) !!! nezabudnite však:
-> zadávať doklady v reálnej časovej následnosti
-> určite nezadávajte výdajky skôr ako príjemky (žiaľ, častá chyba), lebo:
---- na výdajkách by ste nemuseli mať dostupné potrebné zásoby (dôsledok = mali by ste v systéme záporné zásoby)
---- na výdajkách by ste nemohli mať správne jednotkové ceny (dôsledok = mali by ste nesprávne spočítanú hodnotu zásob - na obratovej súpiske aj v stave skladu)
---- ak už z nejakého dôvodu zadáte príjemky neskôr, určite sa vráťte na výdajky a opravte si jednotkové ceny - najlepšie cez 'detail' - aby sa naviazali na konkrétny príjem
UZÁVIERKA

Po skončení mesiaca:
- skontrolujte si prípadné chyby - 'Nástroje' - 'Kontrola' (=Kontrola - ako nájsť a opraviť chybné doklady)
- nastavte si dátum uzávierky - zabezpečí, že editovanie starších dokladov nebude dostupné (neprepíšete si omylom staršie doklady)
---- ak budete potrebovať opraviť nejaký starší doklad, stačí zadať v uzávierke dátum starší ako ten dokladPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň