Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie

Ak je škola zapojená do programu školské dotované mlieko či ovocie, pre pohodlnú prácu so skladom je najlepšie vytvoriť si vlastnú receptúru s vhodným názvom a aj s inak pomenovanou potravinou. Pri tvorbe jedálneho lístka potom namiesto 'mlieko polotučné' vyberiete 'mlieko polotučné dotované' / 'školské mlieko'.

1. krok - RECEPTÚRA

Vlastnú receptúru v prípade mlieka je najrýchlejšie vytvoriť ako kópiu už existujúcej - polia ako kategória, hmotnosť pre jednotlivé vekové skupiny, nutričné zloženie aj alergény budú tak už vyplnené.

V receptúrach treba vyhľadať 'mlieko p' - otvoriť receptúru pre polotučné alebo plnotučné, podľa toho, ktoré máte dotované.

Následne v receptúre prepísať:

- ID - číslo ponechať + pridať písmeno (teda 1.013a pre polotučné a 1.0131a pre plnotučné mlieko)
Poznámka: ID vlastnej receptúry odporúčame vždy ponechať číselne rovnako ako najbližšia receptúra a dopliť nakoniec iba písmeno – oveľa ľahšie sa potom v receptúrach orientuje.

- názov - názov receptúry je to, čo sa zobrazí v JL - napr. 'Školské mlieko' alebo 'Dotované mlieko'

- potravina - aj potravinu mlieko môžete nazvať ako 'mlieko školské' alebo 'mlieko dotované'
Takto odlíšená potravina pomôže lepšie prepojiť skladovú kartu pre školské mlieko a viesť príjem a výdaj oddelene od bežného mlieka.

Nakoniec treba uložiť ako novú receptúru. Ak by ste dali iba 'uložiť', prepísali by ste si pôvodnú oficiálnu receptúru (dá sa to opraviť späť).
Viac návodov k receptúram - Receptúry, Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade.
2. krok - SKLADOVÁ KARTA (Skladové karty - položky)

Skladovú kartu - položku vytvoríte bežným spôsobom.
Vďaka vlastnej receptúre a v nej premenovanej potravine je možné položku naviazať na školské mlieko.


3. krok - JEDÁLNY LÍSTOK

Pri tvorbe jedálneho lístka treba vyberať receptúru mlieko podľa toho, ktoré v daný deň podávate ('mlieko polotučné' s ID 1.013 alebo 'mlieko polotučné - školské' s ID 1.013a)


4. krok - PRÍJEMKA

Pri prijímaní potravín na sklad postupujete štandardne ako pri bežnom tovare - na príjemku vyberie položku - skladovú kartu, ktorá je určená pre školské mlieko (ovocie). Cenu treba zadávať nulovú, resp. skutočnú ak je nejaká nízka cena.


5. krok - VÝDAJKA

Systém podľa receptúry zadanej v jedálnom lístku ponúkne automatickú výdajku so správnou skladovou kartou - podľa toho, či máte v JL zadané bežné mlieko (ovocie) alebo dotované školské (ovocie).
Viac návodov - Výdajka, Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu

Príklad na obrázku:
Na obed sa podáva žemľovka a k tomu školské mlieko - systém vo výdajke oddelil mlieko na prípravu žemľovky a školské mlieko ako nápoj.

Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň