Sklad - import údajov z iného softvéru

Pre uľahčenie prechodu medzi systémami je možné importovať viaceré údaje, ktoré škola používa v doterajšom programe.

ČO JE MOŽNÉ IMPORTOVAŤ

 • položky - skladové karty - názov, potravina, jednotka, ...
 • doklady - pre načítaný zoznam položiek, množstva a cien sa vytvorí potrebný doklad
 • zoznam dodávateľov - názov, adresa, IČO, ...

  * štruktúru dát v EduPage pre si môžete pozrieť vopred - keď kliknete na tlačidlo pre pridanie/vytvorenie dodávateľa / skladovej karty / dokladu inventúra.

  AKO SA ROBÍ IMPORT V SKLADE

  - princíp importu dát je na rôznych miestach v EduPage rovnaký
  -> treba mať dáta pripravené v Exceli - dáta v riadkoch a pre stĺpce hlavička
  -> v Exceli myšou vyznačíte celú oblasť aj s hlavičkou a stlačte 'Ctrl+C'
  -> prekliknite sa do EduPage a do dialógového okna pre import vložíte dáta - klávesmi 'Ctrl+V'
  -> pokračujete v ďalších krokoch - vpravo dole zelené tlačidlo 'Pokračovať'
  -> chyťte myšou názvy stĺpcov z Excelu (sú vľavo) a spárujte s pomenovaniami polí v EduPage (sú vpravo)
  -> dajte pokračovať

  Pozrite aj návody pre:
  Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
  Skladové karty - položky
  Inventúra
  POČIATOČNÝ STAV PRE HOSPODÁRENIE

  Aby vám systém správne počítal finančné hospodárenie, treba si na začiatku používania skladového hospodárstva nastaviť aj počiatočný rozdiel (prevarenosť).
  Pozrite Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie  AKO IMPORTOVAŤ PREPLATKY A NEDOPLATKY ZA STRAVU

  Počiatočný zostatok môžete zadať ručne alebo aj naraz importom z Excelu.
  Postup pozrite v návode:
  Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit


  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu


  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň