Príjemka

objednávka, faktúra

Všetky doklady, vrátane Príjemky, Objednávky a Faktúry, sa nachádzajú v časti 'Sklad' v záložke 'Doklady, Udalosti'.

Tu sa dajú vytvárať jednotlivé doklady
- manuálne - pridať nový záznam cez zelené tlačidlo s názvom dokladu (položky do dokladu treba pridávať jednotlivo)
- skopírovaním dokladu, ktorý obsahuje podobné položky - podľa potreby je možné upravovať (dátumy, množstvo, cenu, mazať/pridávať položky)
- automaticky podľa skutočnej potreby - možnosť vytvoriť objednávku s potrebným množstvom potravín podľa jedálneho lístka a počtu prihlásených/zadaných stravníkov

V záložke 'Doklady, Udalosti' je tiež zoznam všetkých doteraz zaznamenaných dokladov, chronologicky podľa účtovného dátumu zadaného v doklade. Doklady sa dajú usporiadať podľa ktoréhokoľvek stĺpca alebo filtrovať iba vybraný typ dokladu.

Viac o dokladoch ako celku (filtre, úpravy, mazanie, ...) - Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, faktúry).
Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade

I. MANUÁLNE VYTVORENIE

Po kliknutí na zelené tlačidlo príslušného názvu dokladu (napr. 'Príjemka' (1.)) sa otvorí dialógové okno, kde jednotlivo pridávate položky (skladové karty) cez modré tlačidlo 'Pridať položku'(2.) .

V ďalšom dialógovom okne v zozname položiek môžete:
(3.a) vyhľadať podľa názvu a vybrať položku, ak už existuje skladová karta, alebo
(3.b) zároveň vytvoriť novú skladovú kartu pre položku, ktorá ešte 'Nie je v zozname' (zelené tlačidlo)

Vybratá položka pribudne do zoznamu v príjemke (objednávke), potom môžete zadať potrebné množstvo (4.).

Na príjemku je možné zadať celkovú cenu (5.) za celé množstvo dodanej potraviny, systém potom dopočíta jednotkovú cenu.
Systém najprv ponúkne poslednú známu jednotkovú cenu, na základe ktorej systém dopočíta celkovú nadobúdaciu cenu. Je samozrejme možné zadať skutočnú jednotkovú cenu (prípadne vybrať cez 'Detail' (5.*) skladovej karty niektorú jednotkovú cenu z minulosti, ak je nová rovnaká).
Na základe zadaného množstva systém dopočíta celkovú cenu.


Po pridaní potrebných položiek na príjemku (objednávku, faktúru) doklad nakoniec treba 'Uložiť' (6.).
Príjemku (objednávku, faktúru) môžete ukladať aj priebežne, bude sa nachádzať v zozname dokladov, kde ju môžete znovu otvoriť a pokračovať v dopĺňaní ďalších položiek.II. SKOPÍROVANIE DOKLADU

Pri opakujúcich sa podobných udalostiach je rýchlejšie vytvoriť nový doklad skopírovaním už existujúceho dokladu.
Napríklad po objednávke vytvorenej v systéme nasleduje príjemka prakticky s totožným obsahom alebo realizujete podobný nákup potravín ako niekedy v minulosti - v skopírovanom doklade je možnosť korekcie (nie vždy je dodané presne to, čo bolo objednané) .

a) tlačidlo na vytvorenie kópie priamo v doklade
- v doklade objednávka je tlačidlo pre vytvorenie príjemky
- v doklade príjemka je tlačidlo na vytvorenie faktúry
Takto vytvorené doklady obsahujú prelinkovanie na doklad, z ktorého boli vytvorené.

b) kópia podobného obsahu
- nezáleží, aký doklad sa kopíruje a aký sa ide vytvárať
- treba v zozname vyznačiť riadok zdrojového dokladu (bude zvýraznený oranžovou farbou) (1.)
- podľa typu dokladu sa mení zoznam zelených tlačidiel pre pridanie nového záznamu
- treba zvoliť tlačidlo s príslušným názvom dokladu (2.)

Otvorí sa zvolený typ dokladu s vyplnenými položkami, kde je možné prepisovať dátum, číslo dokladu, dodávateľa (a), zmeniť množstvo (b), cenu (c), pridávať (d) alebo mazať položky (e).
Ak potrebujete samostatne vykazovať prijaté a vydané potraviny zvlášť pre jednotlivé jedlá dňa, treba v hornej časti doklady vyberať aj 'Priradené jedlo dňa'
Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň