Nastavenia - dodávatelia, viac skladov


Na začiatku práce so skladom (alebo aj priebežne) je dobré si urobiť a nastaviť zoznam dodávateľov.
Vytvorenie príjemok bude potom rýchlejšie vďaka výberu z tohto zoznamu.

 • Dodávatelia

 • v časti 'Nastavenia' -> 'Dodávatelia' pre pridanie nového dodávateľa slúži zelené tlačidlo, pre úpravu existujúceho stačí kliknúť na jeho názov zozname.


  Čoskoro bude doplnené tlačidlo pre možnosť importovať si z excelu zoznam dodávateľov s príslušnými údajmi.


 • Viac skladov

 • V tejto časti 'Nastavenia' je možnosť zadať a nastaviť si podľa potreby niekoľko skladov alebo vymazať ten, ktorý škola už nepoužíva.

  TIP:
  Ak si vytvoríte viaceré sklady a nazvete ich napr. ako skupinu potravín, môžete tak mať lepší prehľad v sklade - dá sa filtrovať aj podľa čísla či názvu skladu, cez sortovanie potravín ľahšie nájdete prípadné duplicity....
  Pri vytváraní skladovej karty systém defaultne ponúka sklad č. 1.


  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň