Inventúrny súpis a inventarizačný rozdiel

Pri inventarizácii zásob treba spísať na doklad Inventúra jednotlivé položky - ich skutočné množstvo s príslušnou jednotkovou cenou.

Na základe inventúry systém vytvorí Inventúrny súpis a ten obsahuje zoznam položiek zadaných na doklade inventúra - ich stav pred a po inventúre.
Na inventúrnom súpise je vyčíslený rozdiel medzi stavom pred a po inventúre - inventarizačný rozdiel - pre jednotlivé položky aj sumárne.


AKO ZOBRAZIŤ INVENTÚRNY SÚPIS

1. v časti 'Doklady, Udalosti' vyhľadajte doklad Inventúra
2. na konci záznamu kliknite na detail - ikonka riadkov
3. načíta sa stránka 'Detail inventúry' - tu kliknite na 'zobraziť inventúrny súpis'


MOŽNOSTI PRE RÔZNE ZOBRAZENIE

-> štandardný pohľad pre inventúrny súpis je zoskupenie zoznamu podľa položiek
-> pre zmenu zoskupenia môžete použiť ikonku nad tabuľkou na zobrazenie / skrytie stĺpcov

Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvuPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň