Čo je potrebné na konci mesiaca v sklade

ČO TREBA SKONTROLOVAŤ

 • doklady - príjemky, výdajky, faktúry
 • upozornenie na niektoré chyby nájdete aj cez 'Nástroje' -> 'Kontrola'

  -> v systéme musia byť zadané všetky príjemky a výdajky
  -> musí byť dodržaná reálna časová následnosť (nedá sa vydávať zo skladu niečo, čo tam nie je)
  -> na doklade v kolónke účtovný dátum - zadávajte reálny deň, ku ktorému sa príjem / výdaj viaže
  ... doklady sa dajú upravovať aj neskôr - zmeniť účtovný dátum; doplniť / zmazať položku; zmeniť množstvo / cenu

  -> kontrolovať a opravovať treba od dokladu časovo najstaršieho
  -> ak niečo dodatočne opravíte / zmeníte, treba následne pozrieť aj všetky súvisiace doklady - systém priamo v doklade pri položke upozorňuje na nesúlad ceny na prepojenom doklade (príjemka -> výdajka; príjemka <-> faktúra)
  - najmä výdajky - lebo úpravou sa mohla zmeniť skladová zásoba a neskoršie výdaje môžu byť zlé  ČO MÔŽETE TLAČIŤ

 • Obratová súpiska - záložka v hornom menu
 • stravné listy - po dňoch - v tlačových zostavách - Stravný list a mesačné hospodárenie
 • mesačné hospodárenie - tlačová zostava 'Prevarenosť'

  nie je nutné robiť / tlačiť mesačne:
  - inventúru do systému zadávajte iba vtedy, keď ju robíte aj fyzicky (napr. na konci kalendárneho roku, na konci školského roku, pri podozrení na nesúlad fyzických zásob a stavu v systéme)
  - stav skladu - zásoby (množstvo aj hodnota) sú obsiahnuté už v obratovej súpiske

 • prehľad príjemiek, výdajok, faktúr- nachádza sa v záložke 'Nástroje'


  UZAMKNUTIE MESIACA V SKLADE

  - v hornom menu v záložke 'Nastavenia' -> 'Uzávierka' - môžete nastaviť dátum
  - to zabezpečí, že nebude možné meniť staršie doklady (množstvo / cenu; opravovať chyby - ani cez automatické opravy)
  - v prípade potreby úpravy starších dokladov si môžete dočasne zmeniť dátum v uzávierke
  Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade  - ďalšie podklady pre ekonómku:

 • DOTÁCIE PRE ŽIAKOV

  - pred odovzdaním sumáru nárokov na dotácie odporúčame najprv nároky na dotáciu skontrolovať, odladiť dochádzku a nakoniec ju uzamknúť (v module jedáleň)
  Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'

 • MESAČNÝ PREHĽAD POPLATKOV A PLATIEB

  -> pre prehľad poplatkov a prijatých platieb za stravu nepoužívajte modul platby
  -> podrobné členenie nájdete v module jedáleň - v časti 'Prehľady - Ceny'
  ---- tabuľka 'Ceny bez platieb' - obsahuje počet stravovaných osôb, počet objednávok ako aj predpis poplatkov a príspevkov - v členení na jedlo aj na réžiu
  ---- tabuľka 'Zaplatené stravníkom' - obsahuje prehľad finančných tokov (prijaté / vrátené peniaze) - rozčlenené na jedlo a réžiu
  - podrobnosti k tabuľkám nájdete v návode
  Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...


  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň