Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie

V prípade, že používate skladové hospodárstvo, je potrebné nastaviť počiatočný rozdiel.

KEDY SA NASTAVUJE
Počiatočný rozdiel sa nastavuje:
-> pri prechode z iného systému
-> vždy na začiatku každého školského roka (treba zadať aj nulu)
-> počas roka, ak zistíte nejaký nesúlad a potrebujete ho skorigovať

KDE SA NASTAVUJE
Počiatočný rozdiel sa zadáva v časti 'Prehľady' -> 'Ceny' - ku ktorej sa dostanete cez roletové menu alebo priamo z úvodnej obrazovky modulu jedáleň.

Pre nastavenie vyberte najprv dátum, ku ktorému prenášate počiatočný rozdiel. Potom kliknite na:
- ikonku ceruzky v riadku 'Počiatočný rozdiel'
- alebo na zelené tlačidlo 'Nastaviť' v modrom okienku s upozornením - nachádza sa iba v prípade, že pre daný šk. rok nemáte nastavený žiaden počiatočný rozdiel. Systémovo sa totiž medzi školskými rokmi neprenáša a je potrebné ho nastaviť manuálne.ROZDIEL DOHROMADY alebo PRE JEDNOTLIVÉ JEDLÁ

Rozdiel v prevarenosti sa štandardne počíta za všetky jedlá spolu.
=> v dialógovom okne pre zadanie je prednastavená voľba 'dohromady' a vpísať suma sa dá iba do políčka 'Spolu'.

Ak chcete viesť finančné hospodárenie pre každé jedlo zvlášť , prepnite si na príslušnú voľbu a budú aktívne políčka pre jednotlivé jedlá.
Nezabudnite, že v takomto prípade treba:
-> samostatné výdajky - potraviny zo skladu vydávať pre každé jedlo na samostatný doklad
-> na každej výdajke aj vyplniť kolónku 'Jedlo dňa' (ako máte zadané výdajky si môžete overiť v časti 'Sklad' -> 'Nástroje' -> 'Prehľad výdajok')
-> pre zobrazenie surovinového limitu, vydaných potravín ako aj priebežných rozdielov je potrebné v hornom menu zvoliť príslušné jedlo


CHÝBAJÚCI RIADOK? -> máte len nastavené NORMOVACIE SKUPINY

Ak sa vám v cenách zezobrazuje riadok 'Počiatočný rozdiel', znamená to, že máte nastavené vlastné normovacie skupiny.
Štandardne však normovacie skupiny nie je vôbec potrebné nastavovať (- školy si ich často zbytočne a ešte aj zle nastavia).
!! Overte si preto najprv, či normovacie skupiny potrebujete mať nastavené!!
Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie

 • ak normovacie skupiny nepotrebujete:
  => choďte do nastavení modulu a všetky normovacie skupiny vymažte

 • ak normovacie skupiny potrebujete:
  => overte, či ich máte nastavené správne (systém nekontroluje ani duplicity a ani čokoľvek vynechané)
  => výdajky - je potrebné ich zadávať samostatne pre každú normovaciu skupinu a tiež na každej výdajke aj vyplňovať kolónku 'Normovacia skupina'
  * už zadané výdajky si môžete overiť v časti 'Sklad' -> 'Nástroje' -> 'Prehľad výdajok'
  => ak si neskôr zadefinujete / pridáte nový typ platiteľa - ! nezabudnite, že si ho musíte zaradiť a doplniť aj v nastaveniach pre normovacie skupiny

  Pre zobrazenie riadku a zadanie 'Počiatočného rozdielu' musíte v hornom menu najprv zvoliť normovaciu skupinu.


  AKO ZISTIŤ DÁTUM a SUMU už zadaného počiatočného rozdielu:

  -> dátum posledného zadania zistíte tak, že sa myšou nastavíte na modrý otáznik v riadku 'Počiatočný rozdiel'
  -> ak ste zadávali / menili počiatočný rozdiel viackrát, jednotlivé dátumy zmien zistíte postupným preklikávaním sa na dátumy vždy poslednej zmeny
  -> zadanú sumu si pozriete priamo v riadku 'Počiatočný rozdiel' alebo keď si otvoríte dialógové okno pre editovanie (cez ikonku ceruzky v riadku 'Počiatočný rozdiel')  AKO VYMAZAŤ už zadaný počiatočný rozdiel:

  -> tlačidlo na vymazanie ručne zadaného počiatočného rozdielu sa nachádza iba v taký deň, kedy bol počiatočný rozdiel zadaný
  -> v hornom menu zvoľte tento dátum a otvorte dialógové okno pre editovanie (cez ikonku ceruzky v riadku 'Počiatočný rozdiel')
  -> ak chcete vymazať už zadanú sumu, zvoľte červené tlačidlo 'Zmazať'
  !! pozor na nulu - častá chyba:
  - nezadávajte nulu, ak potrebujete vymazať zlú hodnotu -> neprenášal by sa skutočný rozdiel z predchádzajúceho dňa, ale začínali by ste s nulovým počiatočným rozdielom
  - nulu zadávajte iba ak potrebujete naozaj zadať nulový počiatočný rozdiel (napr. aj úplne na začiatku šk. roka, kedy treba vždy zadať počiatočný stav - aj nulový)  AKO ZMENIŤ už zadaný počiatočný rozdiel:

  -> nastavte sa na deň, kedy bol počiatočný rozdiel zadaný (v hornom menu zvoľte dátum)
  -> otvorte dialógové okno pre editovanie (cez ikonku ceruzky v riadku 'Počiatočný rozdiel')
  -> potrebné sumy jednoducho prepíšte a kliknite na zelené tlačidlo 'Uložiť'

  => prenos rozdielu sa od tohto dňa prepočíta aj pre všetky nasledujúce dni (... ak ste mali už vytlačené stravné listy, treba ich vytlačiť znovu)

  -------------------------------------------------------------------------
  ČO ZNAMENAJÚ JEDNOTLIVÉ RIADKY

  'Surovinový limit' = suma predpísaného stravného na jedlo, za ktorú môžete variť (jednotkové ceny krát počty objednaného jedla)
  * je dôležité mať správne nastavený cenník na jedlo (plné sumy finančného pásma) a tiež všetkých prispievateľov na jedlo (napr. štátna dotácia, SF, ...) ; režijné náklady musia byť zadané v samostatnom cenníku
  'Vydané potraviny' = sumár výdajok pre daný deň (resp. zobrazované obdobie)
  'Rozdiel' = je rozdiel 'Surovinový limit' mínus 'Vydané potraviny' v daný deň (zobrazované obdobie)
  'Počiatočný rozdiel' - štandardne je tu prenesená hodnota z predchádzajúceho dňa z riadku 'Prenos rozdielu' ; alebo ručne zadaná suma ak ide o deň, pre ktorý ste nastavili počiatočný rozdiel
  'Prenos rozdielu' je sumár preneseného/zadaného 'Počiatočného rozdielu' a 'Rozdielu' vzniknutého v daný deň
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň