Učiteľ - prečo neviem vytvoriť zbierku pre viac tried?

hotovostná zbierka, bezhotovostná zbierka, triedny učiteľ, učiteľov predpis,

Triedny učiteľ vie vytvoriť hotovostnú a bezhotovostnú zbierku pre svoju triedu, resp. triedu ktorú bežne učí. Existujú aj situácie, ked potrebuje učiteľ vytvoriť zbierku pre viac tried (aj tie, ktoré neučí). Napríklad angličtinár chce vytvoriť zbierku na pracovný zošit z angličtiny pre triedy prvého ročníka, učí však len jednu triedu. Ďalší učiteľ chce vytvoriť zbierku na lyžiarsky kurz pre celý tretí a štvrtý ročník, učí však len v dvoch triedach.
Prvou možnosťou je pridať učiteľovi práva na modul Platby. Učiteľ bude môcť vytvárať a spravovať zbierku (učiteľský predpis) a priradiť k nej žiakov z akejkoľvek triedy. Túto zbierku uvidí vo svojom učiteľskom konte aj triedny učiteľ danej triedy ale nebude ju mocť upravovať, iba prezerať.
Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb

Druhou možnosťou , najmä v prípade kurzov, výletov a roznych akcií, je využitie prepojenia modulu Prihlasovanie a modulu Platby.
Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy