Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - pre web

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Každý učiteľ môže jednoducho vytvoriť a spravovať peňažnú zbierku (predpis) pre žiakov, ktorých učí. Zbierka môže byť na rôzny účel - napr. na pracovné zošity, na exkurziu, výlet, koncoročné fotenie triedy ...

Predpis môžete vytvárať aj v mobilnej aplikácii - ak na jeden účel máte iba jeden poplatok; pre viac poplatkov odporúčame vytvárať zbierku v počítači.
Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - v mobilnej aplikácii


Predpisy sa vytvárajú v module 'Platby' - dostanete sa ku nemu cez ľavé bočné menu - v časti 'Komunikácia'.


Ďalej kliknite v hlavnom menu na tlačidlo 'Predpisy' a potom na '+Pridať predpis'


Otvorí sa dialógové okno pre zadanie nového predpisu, v ktorom vyplníte nasledujúce polia (na obr. označené červenou) - 'názov' (napr. tiredna fotografia), vyberiete 'Splatnosť' a do 'Suma' vpíšete zbieranú sumu.

Ďalšie polia (na obr. označené modrou) sú už na tento účel automaticky vyplnené
'Typ: Učiteľov predpis', 'Účet: Platba v hotovosti', 'Viditeľnosť: Vidia platitelia',
'Poplatky: 1 Platba'

V prípade, že by platba mala byť opakovaná častejšie, vyplníte aj pole 'Obdobie'.
V poslednej časti 'Platitelia' kliknite na modré tlačidlo '+Pridať'.

Teraz môžete priradiť platiteľov - ako triedny učiteľ máte automaticky prístup ku svojej triede. Môžete vybrať všetkých žiakov alebo aj jednotlivých z triedy (ak napríklad viete, že sa niekto akcie nezúčastní).

Nezabudnite uložiť -'Ok'.

Vytvorenie predpisu dokončite kliknutím na tlačidlo 'Uložiť zmeny'.

Teraz máte vo svojich predpisoch vytvorenú novú zbierku 'tiredna fotografia'.

V nej si budete zaznamenávať žiakov, ktorí vám zaplatia.
Kliknite na názov predpisu alebo na ikonu osôb vpravo.

Vyberte žiakov, ktorí zaplatili a v hornom menu stlačte modré tlačidlo 'Pridať platby'.


Otvorí sa okno, kde sú priradené platby vybraným používateľom. Stlačte 'Uložiť'.


V stĺpčeku na konci môžete vidieť zmenu informácie o tom, kto zaplatil.
Stlačte 'Uložiť zmeny'.


Ak chcete vidieť prehľad, kto vám zaplatil, resp. koho ste zaznačili, že zaplatil, zvoľte 'Platby' v hornom menu.


Platiteľov môžete pridávať aj cez ikonu '+Pridaj platby' v hornom menu.
V dialógovom okne viete pridávať zaplatenú sumu, meno žiaka, vybrať názov predpisu, pridávať viacerých platiteľov naraz.

Úpravy predpisu / zmazanie priradenej platby
Úpravy priradení predpisov žiakom sa najlepšie robia v časti 'Používatelia'.
Môžete označiť viac žiakov a platby odobrať alebo pridať. Nezabudnite 'Uložiť'.


Alebo kliknite na meno jednotlivého žiaka, otvorí sa dialóg, v ktorom môžete zrušiť už zaplatenú platbu kliknutím na ikonku smetného koša.Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby