Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí

Kto nastavuje účet na vrátenie preplatkov:

1. POUŽÍVATEĽ / rodič žiaka

Ideálne je, ak účet na zasielanie preplatkov nastavia používatelia / rodičia žiakov sami:
Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí.2. SYSTÉM - pri importe bankového výpisu

-> ak škola zaznamenáva prijaté platby importom výpisu z účtu, následne po priradení platby používateľovi systém automaticky prednastaví používateľovi účet, z ktorého bola platba odoslaná

-> v prípade, že od jedného používateľa prichádzajú platby z rôznych účtov, po potvrdení priradenia si systém zapamätá vždy posledné číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba
-> škola môže nastaviť jednotlivo aj konkrétne číslo účtu používateľovi natrvalo, ale najlepšie je ak to urobí rodič

-> nastavte si však účty, na ktoré sa nebudú vracať preplatky
! - dôležité, ak škola dostáva platby prevodom od nejakej inštitúcie (napr. za predpisy pre krúžky od športového klubu, za stravné učiteľov od zamestnávateľa, ...), doplňte si ich bankové účty v nastaveniach modulu platby -
---- takto je už v systéme nastavený účet Slovenskej pošty (ak žiaci platia šekom, Sl. pošta posiela škole jednu sumárnu platbu)
---- účet Českej pošty nie je prednastavený, preto CZ užívateľom odporúčame pridať si ho

-> účty môžete doplniť cez 'Nastavenia platieb' a v otvorenom dialógovom okne cez zelené tlačidlo 'Pridať' v časti 'Na tieto účty nevracať peniaze'
---- otvorí sa malé dialógové okno pre číslo účtu, ktoré uložíte + treba 'Uložiť zmeny' aj celkovo3. ZAMESTNANEC školy

- bankový účet môže nastaviť aj samotná škola - v časti 'Používatelia'

 • import zoznamu z excelu
  ---- ak máte zoznam bankových účtov spolu s menným zoznamom žiakov / učiteľov v excelovskom súbore, môžete ich importovať
  -> vľavo nad tabuľkou cez ikonku 'Nástroje' zvoľte 'Účet - imort z Excelu'
  - do dialógového okna vložte z Excelu vykopírovanú oblasť s dátami (cez ctrl + C a ctrl + V) aj s hlavičkou
  -

 • manuálne
  -> tento spôsob veľmi neodporúčame, najmä kvôli pracnosti a aj možným preklepom
  ---- ako prvé je potrebné mať zobrazené stĺpce 'Účet' a 'BIC/SWIFT'


  --> číslo účtu zadáte tak, že v riadku žiaka kliknete do stĺpca 'Účet'
  --> zobrazí sa dialógové okno pre vybraného žiaka, kde zadáte buď číslo účtu a kód banky (systém automaticky vyplní IBAN ) alebo priamo účet v tvare IBAN
  ---- v prípade slovenských bánk sa automaticky vyplní aj BIC/SWIFT kód; u bánk iných krajín treba zadať BIC ručne
  --> tu zmeníte aj nastavenie - vracať peniaze vždy na zadaný účet (toto nastavenie je dôležité, ak škola importuje prijaté platby cez výpis z účtu a rodič požiada školu zaslať preplatok na iný účet)
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby