Administrácia viacerých predpisov viazaných na jeden bankový účet

bankový účet, platobný predpis, špecifický symbol, párovanie platieb, viac predpisov, jeden účet

V prípade, že škola vytvára viac predpisov viazaných na jeden bankový účet, je vhodné zadať do konkrétneho predpisu aj špecifický symbol. Ten slúži na odlíšenie účelu poplatku a umožňuje presnejšie párovanie prijatých platieb. Zabránime tak situácii, keď sa prijaté platby priradia k nesprávnemu predpisu, ktorý je splatný skôr.

Špecifický symbol zadáme pri vytváraní nového predpisu (tlačítko +Pridať predpis) alebo ho vieme doplniť aj dodatočne (ikonka ozubené koliesko - Nastavenia predpisu).

Špecifický symbol sa automaticky vloží do platby realizovanej cez EduPage. Rodič si môže špecifický symbol pozrieť aj na webe po prihlásení do svojho rodičovského konta.

  • Teraz si ukážeme import platieb z bankového výpisu, keď nemáme zadaný špecifický symbol v platbe.

    Žiak Gabriel Bystrý má priradené 4 predpisy viazané na jeden bankový účet s rôznou splatnosťou (predpisy sú usporiadané podľa dátumu splatnosti). Rodič zaplatil za svoje dieťa poplatok na Vianoce vo výške 25€. Systém priradil platbu k predpisom s najbližšou splatnosťou - Maksík (10€), Všetkovedko(5€) a časť aj k predpisu Vianoce(10€).


    Ak chceme priradiť celú prijatú platbu k predpisu Vianoce, musíme to urobiť manuálne:

  • Import platieb za bankového výpisu, keď máme zadaný špecifický symbol ako identifikátor platby.

    Rodič zaplatil opäť poplatok 25€ na Vianoce priamo cez EduPage (ŠS sa rodičovi automaticky vložil do platby). Systém rozpoznal ŠS a správne priradil platbu k predpisu Vianoce, takže manuálne už nemusíme nič upravovať:


    Ako importovať prijaté platby na EduPage: Import platieb z bankového výpisu