Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov

Výška poplatkov za pobyt v MŠ alebo ZUŠ často závisí od veku dieťaťa. Napríklad na ZUŠ platia žiaci nad 18 vyššie školné ako žiaci do 18. Podobne aj v materských školách platia viac deti do 3 rokov. Tento článok ukazuje ako pridať modifikáciu predpisu ( Vytvorenie modifikácie predpisu ) žiakom na základe ich veku. Príklad nastaví žiakom chodiacim na futbal majúcim nad 15 rokov príplatok +50% za futbal.

V module platieb otvoríme časť Žiaci. Niektoré stĺpce v tabuľke sú skryté, preto zvolíme "ukáž všetky stĺpce"


Medzi inými stĺpcami sa nám ukáže stĺpec s dátumom narodenia žiaka. Pod nadpisom 'Dátum narodenia' sa nachádza filter pomocou ktorého sme schopný filtrovať žiakov podľa dátumu narodenia. V našom prípade vyberáme žiakov, ktorý sa narodili pred 1.1.1999.


Spomedzi žiakov nad 15 rokov, vyberieme žiakov, ktorý majú priradený predpis za futbal


Žiakom nad 15 rokov s priradeným predpisom za futbal pridáme modifikáciu +50%


Po uložení, budú vybraní žiaci platiť za futbal o 50% viac.Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby