Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami BOZP - zamestnanec

Slovenčina Deutsch Čeština

Zamestnanci školy podpisujú oboznámenie sa so zásadami o BOZP (Bezpečnosť a ochrana pri práci).
Škola sa môže rozhodnúť použiť modul Žiadosti / Vyhlásenia.

Administrátor znenie dokumentu vloží do prílohy a zamestnancov požiada o potvrdenie o oboznámení sa so zásadami BOZP práve zaslaním tohto typu vyhlásenia.
V prípade, že sa znenie časom zmení, vytvorí duplikát žiadosti s aktuálnym znením dokumentu.
Staré, odovzdané a akceptované žiadosti môže presunúť do archívu modulu Žiadosti.
Archív žiadostí / vyhlásení

Prvé použitie:
Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul 'Žiadosti/Vyhlásenia'.

Po prepnutí do adminsitračného režimu zapnite žiadosť Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami o BOZP - zamestnanec

V administračnom režime ďalej kliknite na možnosť 'Edituj'.

Otvorí sa nové okno.
V žiadosti je možné nastaviť platnosť od - do a vložiť samotný dokument do prílohy žiadosti.
Ostatné polia nie je možné editovať.
Na konci je potrebné zmeny uložiť.

Odteraz môžu zamestnanci podať Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami o BOZP.
Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami o BOZP - zamestnanec

Opätovné použitie s novou verziu priloženého dokumentu:
V prípade, že sa znenie dokumentu so zásadami o BOZP po čase zmení, administrátor vytvorí duplikát existujúcej žiadosti.
Ako vytvoriť kópiu z existujúcej žiadosti - oboznámenie sa so školským poriadkom / zásadami BOZP

Rovnakú možnosť vloženia vlastného dokumentu má administrátor pri:
Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom / zásadami o BOZP - žiak / zákonný zástupca