Ako vytvoriť kópiu z existujúcej žiadosti - oboznámenie sa so školským poriadkom / zásadami BOZP

V prípade, že sa znenie dokumentu so zásadami o BOZP po čase zmení alebo sa zmení školský poriadok, administrátor vytvorí duplikát existujúcej žiadosti.
Kliknite na možnosť 'Edituj'.

Zvoľte možnosť 'Duplikovať'.

Pôvodnú prílohu vymažte a pridajte aktuálnu verziu.
Zadajte dátum platnosti aktuálneho dokumentu.
Zmeny uložte.

Okno s pôvodnou verziou je stále otvorené. Je potrebné ešte zmeniť dátum platnosti (dátum do) a zmenu uložiť.

Teraz sú v zozname 2 verzie. Neplatnú verziu vypnite, presunie sa do archívu žiadostí. Aktuálnu verziu je potrebné zapnúť.

Užívateľov môžete informovať o potrebe podania vyhlásenia o oboznámení sa so zmenenou verziou dokumentu.

Pozn.: Podané žiadosti ostávajú v prehľade medzi akceptovanými žiadosťami. Administrátor rozlíši, ktorú verziu kto odovzdal práve podľa dátumu platnosti v názve žiadosťi.

Možnosť vloženia vlastného znenia dokumentu má administrátor pri:
Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami BOZP - zamestnanec
Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom / zásadami o BOZP - žiak / zákonný zástupca