Prehľad Splnomocnení na preberanie detí udelených rodičmi ďalším osobám

Ak rodič splnomocnil na preberanie svojich detí zo školy ďalšie osoby, napr. rodinných príslušníkov, elektronicky prostredníctvom EduPage, triedny učiteľ za žiakov svojej triedy, administrátor za všetkých žiakov alebo vychovávateľ po pridelení práva na administráciu tejto konkrétnej žiadosti môže pripraviť prehľadný zoznam takýchto žiakov a osôb, ktoré ich zo školy na základe tohto splnomocnenstva môžu preberať.
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul

Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu kliknite na možnosť 'Kto odovzdal' a zvoľte potrebný typ prehľadu:

Otvorí sa nové okno s prehľadom.
Vyberte dátum, za ktorý chcete prehľad vytvoriť.
Splnomocnenie udeľuje rodič spravidla raz na celý školský rok. Voľbu potvrdíte pomocou tlačidla 'Obnoviť'.


Prehľad sa automaticky zobrazuje so všetkými údajmi. Ak niektorý zo stĺpcov nepotrebujete, je možné ich schovať.

Prehľad je možné si vytlačiť. Užívateľ má možnosť pred tlačou skontrolovať vzhľad reportu, zvoliť veľkosť písma, rozloženie alebo prehľad uložiť v zvolenom formáte.

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.