Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul

Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul Žiadosti.

Prepnite sa do administračného režimu.

Ak chcete pridať zamestnancovi oprávnenie administrovať len konkrétny typ žiadosti, kliknite na zelené plus pri danej žiadosti. Otvorí sa okno, v ktorom môžete kliknutím na meno vybrať daného učiteľa/zamestnanca školy. Potvrďte výber

Pri žiadosti sa následne zobrazí Váš výber:

Pri žiadostiach podávaných žiakmi majú triedni učitelia práva prednastavené, nie je potrebné im ich nastavovať dodatočne: