Administrátor - Administrácia žiadostí Nahlásiť poruchu/problém v učebni; Nahlásiť IT poruchu/problém v učebni

Slovenčina Čeština

Aby mohol učiteľ elektronicky nahlasovať poruchu/problém v učebni, musí školský administrátor povoliť učiteľom ich elektronické podávanie, táto možnosť nie je v systéme implicitne nastavená:

Ako povoliť elektronické podávanie žiadostí:
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Ak je teda podávanie žiadosti povolené, o tom, že učiteľ podal novú žiadosť, sa dozviete z notifikácie na dlaždičke „Žiadosti“ vďaka informácii o počte odovzdaných žiadostí čakajúcich na schválenie.

Žiadosť je možné schváliť/zamietnuť pomocou tlačidiel v pravej časti alebo kliknutím na danú žiadosť.

V prípade žiadosti 'Nahlásiť poruchu/problém v učebni' môže byť správou informovaný napríklad aj školník/údržbár, v prípade žiadosti 'Nahlásiť IT poruchu/problém v učebni' zase napr. správca siete a IT.
Musia však mať vytvorené EduPage konto a nastavené právo upravovať tento modul, t.j. tento konkrétny typ žiadosti. Právo upravovať modul nastavíte nasledovne:
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul

Po tom čo je porucha odstránená, môže riešiteľ v žiadosti zmeniť stav na 'Hotovo' buď po otvorení správy alebo po kliknutí na 3 bodky v pravej časti. Pri zmene stavu je možné zároveň podávateľovi žiadosti poslať aj krátku správu.

Učiteľ je o prípadnom schválení a následnom vybavení žiadosti informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v aplikácii na svojom smartfóne.