Ako skopírovať prihlásených žiakov do krúžkov z modulu Prihlasovanie?

Slovenčina Deutsch Čeština

Pomocou modulu Prihlasovanie môžete úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov na krúžky.

1. Najskôr vytvorte hodiny pre krúžky(bez žiakov):Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
2. Vytvorte prihlasovaciu akciu na krúžky a zverejnite ju. Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
3. Po ukončení prihlasovania skopírujte (vyexportujte) žiakov prihlásených na jednotlivé krúžky do hodín pre krúžky takto:

Stlačte ikonu servisného kľúča a zvoľte "Exportovať rozdelenia študentov do skupín".

Ak sa už v hodinách pre krúžky nachádzajú nejakí žiaci, vyberte, či ich chcete nahradiť žiakmi prihlásenými cez prihlasovaciu akciu (1.možnosť Nahradiť), alebo chcete prihlásených žiakov pridať ku tým, ktorí už v krúžku sú (2.možnosť Pridať). Po stlačení tlačidla Exportovať sa žiaci pridajú do hodín.

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety