Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak ste sa rozhodli zrušiť nenaplený seminár, postupujte takto:

Zvoľte zobraziť výsledky akcie:

Výsledky zobrazte podľa cieľa.
Chceme zrušiť napríklad seminár z francúzskeho jazyka. Sú naň prihlásení dvaja študenti. Zrušte zaškrtnutie políčka "Cieľ je aktívny" pri názve seminára.

Systém vás upozorní, že na daný cieľ sú už prihlásení študenti:

Ak zvolíte "Áno", potom študenti, ktorí boli prihlásení na tento seminár, dostanú možnosť znova si vybrať. O druhom kole prihlasovania ich môžete informovať správou. Na čo slúži druhé kolo prihlasovania?

Nezabudnite posunúť dátum, dokedy je otvorené druhé kolo prihlasovania. Možnosť opakovaného prihlasovania majú len títo vymenovaní študenti. Ostatní študenti nemajú možnosť svoju voľbu zmeniť.

Keď si študent znova otvorí prihlasovaciu akciu, vidí informáciu o zrušenom seminári.

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety