Na čo slúži druhé kolo prihlasovania?

Slovenčina Čeština

Načo slúži druhé kolo prihlasovania si ukážeme na príklade prihlasovania sa na maturitné semináre:

Škola si stanoví, že minimálny počet študentov, aby sa seminár otvoril, je 5. Napríklad na seminár z UKL sa prihlásia len 3 študenti. Po uzavretí prihlasovania sa škola rozhodne, že tento seminár neotvorí. Preto umožní týmto 3 študentom vybrať si namiesto UKL iný seminár, tj. umožní im hlasovať v druhom kole.

Nezaškrtávajte túto možnosť počas trvania prvého kola prihlasovacej akcie. Nikto okrem účastníkov vymenovaných v tomto zozname sa nebude môcť na akciu prihlásiť.

Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety