Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?

Slovenčina Čeština

Keďže sú konzultácie pre žiakov dobrovoľné a je obmedzený počet žiakov v skupine na max. 15 žiakov, je potrebné vytvoriť prihlasovaciu akciu na konkrétny čas s max. počtom žiakov na konkrétny čas a predmet.
Ukážme si to na príklade žiakov 9. ročníkov, ktorým škola poskytne konzultáciu z ČJ a Mat (podobne môžete vyriešiť maturantov a žiakov záverečných ročnikov).
Administrátor alebo učiteľ môže vytvoriť takúto prihlasovaciu akciu v module "Komunikácia - Prihlasovanie":


Akciu môžete vytvoriť stlačením červeného tlačidla +


Zadajte názov, čas odkedy dokedy sa dá prihlasovať. Stav zatiaľ môžete ponechať „V štádiu prípravy“ a vyberte triedy, ktorých sa konzultácia týka:


Predmety, z ktorých si študenti môžu vyberať, zadefinujte v cieľoch. Nový cieľ pridáte cez +Pridať predmety, ku ktorým môžete dopísať čas konzultácie a ku každému cielu môžete nastaviť max. počet žiakov:


V pravidlách napr. určíte, že žiaci si musia vybrať max. 1 čas na konzultáciu z Mat, tým že pravidlo nastavíte len pre ciele z Mat


rovnako nastavíte ďaľšie pravidlo pre ČJ.

Nastavenia uložte. Prihlasovanie zatiaľ nie je zverejnené. Keď ho budete chcieť zverejniť, treba sa vrátiť do hornej časti prihlasovania a treba zmeniť stav na „Zverejnené“ a opäť uložiť. V tejto chvíli je akcia zverejnená.

Žiaci sú upovedomení o novej prihlasovacej akcii správou na webe, alebo v mobilnej aplikácii. Taktiež rodičia sú upovedomení správou.

Učiteľ alebo administrátor si môže priebežne pozrieť, v akom stave je prihlasovanie sa v položke "Spravovať akcie".


a zobraziť "Výsledky":


Môžete si vybrať zobrazenie podľa účastníkov, cieľov alebo veľkú prehľadnú tabuľku. V zobrazení výsledkov podľa cieľa môžete poslať správu len tým, ktorí majú záujem napr. o konzultáciu z Mat od 10:00 - 12:00 (tj. len prihláseným na jeden cieľ), stlačte obálku, ktorá sa nachádza pri cieli "Matematika 10:00 - 12:00".