Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu

Slovenčina Čeština

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie.

Nové prihlasovanie môže vytvoriť učiteľ alebo administrátor stlačením červeného tlačidla +

Zadajte názov prihlasovania, čas odkedy dokedy je potrebné sa prihlásiť, poznámku. Stav zatiaľ ponechajte "V štádiu prípravy". Vyberte účastníkov, ktorí sa môžu prihlasovať, v tomto prípade všetky triedy.
Môžete alebo nemusíte vyžadovať potvrdenie rodičom, z jeho rodičovského konta. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

V prihlasovaní si môžu žiaci vybrať z dvoch možností - etická výchova alebo náboženská výchova. Možnosti etická výchova a náboženská výchova budeme nazývať ciele. Cez "+ pridať prázdny cieľ" zadefinujeme dva ciele. Počet žiakov, ktorí sa na jednotlivé ciele môžu prihlásiť nebudeme obmedzovať.


Podobne môžete pridať ďalšie ciele. Ak máte viac druhov náboženskej výchovy, vytvorte pre každý druh jeden cieľ.

Pomocou pravidiel určíme, že každý žiak sa môže prihlásiť iba na jeden predmet:

Po zadaní potrebných údajov tieto uložte.

Prihlasovanie zatiaľ nie je zverejnené. Keď ho budete chcieť zverejniť, vráťte sa do hornej časti prihlasovania, zmeňte stav na "Zverejnené" a opäť uložte.
Od tejto chvíle je prihlasovanie zverejnené. Žiaci sú o novej prihlasovacej akcii upovedomení správou na webe alebo v mobilnej aplikácii. Taktiež rodičia sú upovedomení. Prihlasovanie je možné aj priamo v mobilnej aplikácii.

Učiteľ alebo administrátor si môže priebežne pozrieť, v akom stave je prihlasovanie sa. V časti Prihlasovanie kliknite na "Spravovať akcie". V pravej časti riadku prihlasovania na etickú/náboženskú výchovu kliknite na tri bodky. V otvorenom okne vyberte možnosť "Výsledky".

Výsledky prihlasovania sa je možné zobraziť
- podľa účastníkov (zoznam žiakov a ich volieb)
- podľa cieľov (prehľad počtu prihlásených na etickú alebo náboženskú výchovu)
- alebo veľkú tabuľku s prehľadom, kto je na čo prihlásený

Zoznam je možné exportovať do Excelu a v prípade potreby si ho vytlačiť.

Ak v prehľade vidíte, že niektorí žiaci sa ešte neprihlásili, môžete ich upozorniť na blížiaci sa koniec prihlasovania Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety