Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie

Slovenčina Čeština

Modul Prihlasovanie sa dá využiť aj vtedy, ak chce učiteľ žiakom poskytnúť zoznam tém projektov, z ktorých si môžu vybrať. Každý žiak si musí vybrať práve jednu tému.

V ľavom menu vyberte Komunikácia/Prihlasovanie.

Zadajte názov prihlasovacej akcie, podrobnejšie informácie k výberu tém. Zvoľte čas, odkedy dokedy je výber tém otvorený. Vyberte triedy, alebo žiakov, ktorí sa majú prihlasovať.

Zadajte témy projektu cez "+Pridať prázdny cieľ". Počet tém by mal byť aspoň taký veľký ako počet žiakov.

Každá téma je jedným "cieľom" prihlasovania. Pokiaľ chcete, aby si každý žiak vybral inú tému, obmedzte pri každej téme počet žiakov na 1.

Vytvorte nové "Pravidlo."

Pomocou pravidla zabezpečíme, že si každý žiak vyberal práve jednu tému.

Nastavenia uložte. Ak chcete zverejniť žiakom túto prihlasovaciu akciu, zvoľte Publikovať.

Po zverejnení príde žiakom správa v EduPage o možnosti výberu témy projektu.

Takisto sa žiaci môžu prihlásiť aj cez web.
Pokiaľ si niektorý žiak vyberie tému, ktorá je už obsadená, zobrazí sa mu chybová hláška, ktorú ste zadali.

Učiteľ si môže kedykoľvek zobraziť výsledky.


Výsledky si môžete zobraziť podľa žiakov, podľa zvolených tém alebo veľkú prehľadnú tabuľku.

Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako poslať správu prihláseným účastníkom?

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety