Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Elektronickú prihlášku môžete využívať aj v prípade, že ako hlavnú stránku nepoužívate EduPage stránku. Napríklad ak EduPage stránku využívate len na prihlasovanie sa do EduPage.

Ku elektronickej prihláške sa dostanete cez nasledovný odkaz: nazovedupage.edupage.org/register/
napríklad ak názov vašej edupage stránky je zsvesela.edupage.org, tak cez zsvesela.edupage.org/register/ sa dostanete ku elektronickej prihláške.

Ak takýto odkaz umiestnite na svoju hlavnú stránku, napríklad do novinky, cez tento odkaz môžu záujemcovia vypĺňať elektronickú prihlášku.

Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky