Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

(Ak vaša škola ešte nepoužíva elektronickú prihlášku, prosím začnite tu: Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ, ZUŠ a MŠ)

K nastaveniam elektronickej prihlášky sa dostanete cez Štart/Špeciálne stránky/Elektronická prihláška - administrácia.


Zvoľte nastavenia.


Niektoré políčka na prihláške sú voliteľné. V nastaveniach môžete zvoliť, či sa majú na prihláške zobrazovať.
Zaškrtnite tie políčka, ktoré sa majú na prihláške zobrazovať.

Niektoré políčka sú také, že keď ich rodič zaškrtne, otvoria sa následné políčka. Napríklad ak zvolíte voliteľné políčko Počet súrodencov a záujemca vyplní viac ako 0, tak sa otvoria políčka pre uvedenie poradia medzi súrodencami a políčko pre vyplnenie mien a tried, ktoré súrodenci navštevujú.

Ak škola potrebuje zistiť ďalšie údaje, ktoré ste nenašli v zozname voliteľných políčok, zašktrtnite políčko "Na prihláške zobrazovať aj špeciálne políčka definované školou". Škola môže zadefinovať až 7 takýchto políčok.

Zadajte názov políčka a jeho typ. Môžete vybrať zo 4 typov políčok:

 • jednoduchý text - do políčka sa bude dopisovať text
 • výberový mód - záujemca si vyberá z 2 alebo viacerých možností, ktoré uvediete (možnosti sa oddeľujú bodkočiarkou)
 • zaškrtávacie políčko - záujemca ho zaklikne alebo nie
 • súbor

  V políčkach typu jednoduchý text, výberový mód a súbor je maximálne dĺžka otázky 30 znakov, v zaškrtávacom políčku je 200 znakov. Súvisí to so vzhľadom prihlášky, aby boli políčka na prihláške pekne zarovnané.

  Taktiež je možné zvoliť si podobu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Buď si vyberiete z dvoch preddefinovaných, alebo si môžete definovať vlastný text súhlasu.

  Nastavenia uložte.

  Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky