Elektronické prihlášky

Slovenčina Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
English Application form - Uploading data to Agenda Online
Slovenčina Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina Ako zadať do EduPage papierovú prihlášku/žiadosť za uchádzača
Slovenčina Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?
Slovenčina Chcem na prihláške zisťovať všetky údaje podľa formulára 014
Slovenčina Rezervačný systém na zápis prváčikov
Slovenčina Ako umožniť prihlásenie viacerým rodičom na jeden termín zápisu
Slovenčina Ako informovať rodičov, že si môžu rezervovať termín zápisu
Slovenčina Kde uvidím rezervované termíny na zápis prváčikov?
Slovenčina Ako si vytlačím zoznam rezervácií na zápis
Slovenčina Rodič - Ako si rezervujem termín na zápis
Slovenčina Rodič - Ako zmeniť/zrušiť rezervovaný termín na zápis
Slovenčina Ako môže škola rezervovať termín zápisu za rodiča
Slovenčina Ako môže škola zmazať rodičovi termín zápisu