Chcem na prihláške zisťovať všetky údaje podľa formulára 014

prihláška na vzdelávanie v základnej škole, formulár 014

Vytvorte si elektronickú prihlášku na zápis prváčikov bežným spôsobom.
Elektronická prihláška - ako začať?

Vyberte formulár prihlášky "Zápis na ZŠ 2022". Potom prejdite do časti "Všeobecné nastavenia" a kliknite "Nastavenia".

Políčka, ktoré sú v červenom rámiku, sa zisťujú vo formulári 014 - Prihláška na vzdelávanie v základnej škole. Preto ich nechajte zakliknuté.

Ostatné potrebné informácie, ktoré o prváčikoch potrebujete vedieť si tiež nechajte zaškrtnuté. Tieto informácie sa vo formulári 014 zobrazia v poznámke. Zmeny uložte.

Hotovo. Prihlášku môžete zapnúť.

Rodič vyplní prihlášku elektronicky na stránke školy tak, ako doteraz. Keby si prihlášku chcel vytlačiť, vytlačí sa mu vyplnený formulár 014. Prihlášku však nie je nutné tlačiť.