Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka

Na svojej škole môžete mať naraz aktívne až tri prihlášky. Odporúčame Vám vytvoriť zvlášť prihlášku pre zápis do 1. ročníka, zvlášť pre ostatné ročníky 1. stupňa a zvlášť pre druhý stupeň. Rodičia si vyberú správnu prihlášku pre nich. 

V module "Prijímačky" v časti "Prihlášky ku nám" vyberte najprv správne odbory. Zmeny uložte.

Prejdite do časti "Prehľad" a odbory zverejnite.

Teraz môžete vytvoriť elektronické prihlášky na prihlasovanie uchádzačov cez Vašu webovú stránku. Prejdite na administráciu elektronickej prihlášky.

Pre každú prihlášku vyberte vhodný názov, pod ktorým sa bude zobrazovať uchádzačom na webovej stránke školy.

Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Elektronická prihláška - ako začať?