Ako môže administrátor aktivovať funkciu tlače potvrdení pre žiakov a učiteľov?

Ak chce vaša škola povoliť generovanie potvrdení o návšteve školy pre žiakov/rodičov a potvrdení o zamestnaní pre učiteľov, postupujte takto:

Prihláste sa ako administrátor, kliknite na Ovládací panel/Ďalšie nastavenia/Potvrdenia.


Zaškrtnite Povoliť študentom, rodičom a učiteľom vygenerovať si elektronické potvrdenie.


Po zaškrtnutí potvrdení príde do firmy aSc požiadavka na autorizáciu. O overení školy a schválení autorizácie bude škola informovaná emailom.


Po schválení autorizácie si môžu učitelia a žiaci/rodičia vytlačiť elektronické potvrdenie.

Administrátor vidí aj zoznam vygenerovaných potvrdení:

Ako si môže učiteľ vytlačiť Potvrdenie o zamestnaní?
Môžu si vytlačiť potvrdenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci?
Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Ako sa dá overiť pravosť potvrdenia?
Ako pridať k potvrdeniu scan pečiatky a podpisu riaditeľa?