Môžu si vytlačiť potvrdenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci?

Potvrdenie o zamestnaní si môžu vytlačiť všetci zamestnanci školy. Iné potvrdenie sa vygeneruje pre pedagogických a iné pre nepedagogických zamestnancov.

Aké potvrdenie sa vygeneruje závisí od toho, ako je zamestnanec vedený v aScAgende (pedagogický alebo nepedagogický).
Taktiež je potrebné mať v aScAgende správne nastavené dátumy pracovného pomeru.

Ako zadať správny typ zamestnanca?

Potvrdenie pre pegagogických zamestnancov:

Potvrdenie pre nepegagogických zamestnancov:

Viac návodov: Potvrdenia