Ako pridať k potvrdeniu scan pečiatky a podpisu riaditeľa?

K potvrdeniu môžete pripojiť aj scan pečiatky/podpisu riaditeľa školy.

Kliknite na "Chcem nahrať a zobrazovať na potvrdeniach pečiatku a podpis" a nahrajte obrázok s podpisom a pečiatkou.
Na potvrdeniach sa vytlačí aj meno riaditeľa zadané v aScAgende.


Potvrdenie sa vytlačí s podpisom/pečiatkou školy. Ak budete v budúcnosti potrebovať zmeniť podpis/pečiatku školy, stačí nahrať nový vzor. Pôvodný bude automaticky nahradený. Netreba ho mazať.

Pozn: pokiaľ chcete potvrdenie opatriť aj pečiatkou aj podpisom riaditeľa, musíte ich oscanovať a pripojiť ako jeden obrázok.

Ako zmeniť podpis riaditeľa/pečiatku školy na potvrdení?

Viac informácií: Potvrdenia