Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka?

V prípade, že škole napríklad niektorí zákonní zástupcovia odovzdajú Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti v papierovej forme, ale škola chce mať všetky Vyhlásenia na jednom mieste a pokope, môže administrátor alebo triedny učiteľ elektronicky zadať Vyhlásenie za dotyčných žiakov dodatočne.
Administrátor môže podať vyhlásenie za zamestnanca alebo žiaka.
Triedny učiteľ môže podať vyhlásenie za žiaka zo svojej triedy.

Prihláste sa ako administrátor. Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia:

Pomocou tlačidla 'červené plus' otvorte ponuku žiadostí/vyhlásení a vyberte si z nej konkrétny typ:

Zvoľte triedu, v ktorej chcete vyhlásenia podať:

Vyberte konkrétneho žiaka a vyhlásenie podajte.
Vyhlásenie je možné podať aj hromadne, za viacerých žiakov naraz.
Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Po podaní vyhlásenia je potrebné ich ešte akceptovať.