Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

Slovenčina Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina Administrácia Vyhlásení o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Kto ešte neodovzdal Vyhlásenie o bezpríznakovosti?
Slovenčina Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka?
Slovenčina Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia / Oznámenia o výnimke z karantény
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?