Ako zadá administrátor žiadosť hromadne

V prípade, že škole napríklad niektorí zákonní zástupcovia odovzdajú Vyhlásenie v papierovej forme, ale škola ich chce mať všetky na jednom mieste a pokope, môže administrátor elektronicky zadať Vyhlásenie za dotyčných žiakov dodatočne.
Aby tak nemusel urobiť za každého žiaka zvlášť, podá ich hromadne.
Pozn.: Hromadne je možné zadať iba žiadosť, ktorú je možné podať iba práve v jednom znení. Akonáhle je možné podať žiadosť v rôznej verzii, táto funkcia nie je dostupná.
Prihláste sa ako administrátor. Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia:

Pomocou tlačidla 'červené plus' otvorte ponuku žiadostí/vyhlásení a vyberte si z nej konkrétny typ:

Zvoľte triedu, v ktorej chcete vyhlásenia podať:

V ľavom spodnom rohu nového okna zakliknite možnosť 'Vybrať viacerých'. Potom kliknutím na meno žiaka navoľte tých, za ktorých vyhlásenie podávate. Svoj výber potvrďte pomocou tlačidla 'Pokračovať':

Zvoľte dátum, ku ktorému je Vyhlásenie o bezinfekčnosti podané:

Kliknutím na požadovaný dátum sa Vyhlásenia automaticky zobrazia medzi odovzdanými.
Je potrebné ich ešte akceptovať.