Administrácia Vyhlásení o bezpríznakovosti

Prostredníctvom modulu Žiadosti/Vyhlásenia je možné podávať aj Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Informáciu o podanom Vyhlásení vidí administrátor na dlaždičke „Žiadosti“ vďaka notifikácii o počte odovzdaných vyhlásení - vyhlásení čakajúcich na akceptovanie.

Po kliknutí na dlaždičku sa dostaneme do modulu Žiadosti/Vyhlásenia.
Akceptujeme ich pomocou tlačidla v pravej časti, alebo tak, že vyhlásenie rozklikneme a akceptujeme.

Podávateľ bude o akceptovaní vyhlásenia informovaný správou či už na webe ako aj v mobilnej aplikácii.

Viac návodov k modulu Žiadosti / Vyhlásenia