Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage

Prostredníctvom modulu Žiadosti/Vyhlásenia môže rodič podávať aj Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti.
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta

Po podaní vyhlásenia rodičom príde triednemu učiteľovi správa. Kliknutím na správu systém učiteľa presmeruje do modulu Žiadosti/Vyhlásenia.


Kliknutím na tlačidlo Akceptovať dostane rodič spätnú väzbu o tom, že učiteľ Vyhlásenie eviduje.


Ak na svojej škole nechcete využívať elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti, môžete si ho deaktivovať v administratívnom režime v module Žiadosti/Vyhlásenia.

Viac návodov k modulu Žiadosti / Vyhlásenia