Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?

Slovenčina Deutsch Čeština

 • Táto funkcia je dostupná len v registrovanej verzii programu aScAgenda.
 • Je potrebné mať zriadenú EduPage stránku.
 • Program aScAgenda musí byť aktualizovaný na najnovšiu verziu.
 • Údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou musia byť v ten deň zosynchronizované.

  V aScAgende vygenerujte vysvedčenia tak ako v minulosti. V záložke PDF Export zvoľte Exportovať online.  Po synchronizácii aScAgendy s webstránkou systém zobrazí vygenerované dokumenty - ich zoznam vidíte v tabuľke.
  V políčku Uložiť do vyberte "Výpis známok". V políčku Vyberte obdobie zvoľte "Vysvedčenie 1.polrok" . Potom stlačte Uložiť.
  V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?


  Po stlačení tlačidla Uložiť sa systém opýta, či chcete vysvedčenia hneď aj zverejniť žiakom a rodičom (Publikovať) alebo ich zatiaľ chcete len nahrať na EduPage a nechať nezverejnené (Zatiaľ nezverejniť). Zverejniť, tj. poslať ich žiakom/rodičom môžete aj neskôr.

  Viac návodov:

  Elektronické posielanie polročných výpisov
  Čo ak nám usporiadanie predmetov na výpise známok nesedí s oficiálnym usporiadaním?
  Viac návodov pre aScAgendu: Tlač vysvedčení