Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

1. Najskôr musí administrátor vytvoriť hodiny pre všetky krúžky. Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

Pre každý krúžok musí administrátor vybrať učiteľa, ktorý bude krúžok viesť. Administrátor však pri vytváraní hodiny pre krúžky nemusí vybrať triedu alebo žiakov. Môže vytvoriť "prázdny krúžok". Žiakov do krúžkov zaradia neskôr triedni učitelia.

2. Triedny učiteľ môže potom cez Agendu online v ľavom menu priradiť žiakovi krúžok takto:
V Agende online zvoľte Zoznam. Tu sa nachádza zoznam žiakov vašej triedy. Nastavte sa na konkrétneho žiaka a dvojklikom otvorte kartu žiaka.

Vyhľadajte nastavenie Iné. Kliknite na políčko s krúžkami a vyberte. Môžete vybrať aj viac krúžkov. Stlačte OK.

Žiakov môžete do krúžkov prideliť aj hromadne:
Pomocou klávesy CTRL označte žiakov, ktorí navštevujú jeden krúžok. Zvoľte Hromadné operácie.

Z hromadných operácií zvoľte Pridať krúžky. Vyberte krúžok a stlačte Pridať krúžky.