Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

V ľavom hornom rohu vašej EduPage stránky si vyberte hodinu pre ŠKD.
Zvoľte vytvoriť plán.

Jednotlivé okruhy činností zadajte ako názvy tematických celkov. Témami plánu sú konkrétne aktivity. Pre každú konkrétnu aktivitu zadajte predpokladaný počet hodín, ktoré jej budete v priebehu roka venovať.

Aj keď činnosť v ŠKD zahŕňa viac druhov aktivít, napr. príprava na vyučovanie, telovýchovná činnosť, rekreačná činnosť, odporúčame vytvoriť si len jeden plán.

Pri zapisovaní do triednej knihy môžete v jeden deň vybrať viac aktivít z plánu naraz. Nemusia nasledovať po sebe. Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?