V krúžku sa zmenil učiteľ/vedúci - ako postupovať?

Slovenčina Deutsch Čeština

Príklad: V robotickom krúžku sa zmenil vedúci z Petra Pokorného na Tibora Stupáka. Dvojklikom na robotický krúžok otvoríme nastavenia hodiny.

Ponecháme pôvodného učiteľa a označíme nového.

Ak mal pôvodný učiteľ krúžok v osobnom rozvrhu, treba otvoriť nastavenia rozvrhu ako administrátor cez menu "Štart - rozvrhy a suplovanie - Administrácia osobných rozvrhov učiteľov",


keďže sa zmenil vedúci, tak pôvodný učiteľ učil mal daný krúžok iba do dátumu zmeny. Čiže v osobnom rozvrhu nastavíte platnosť osobného rozvrhu nastavením dátumu platnosti do u tohto učiteľa:


Keďže nový vedúci má tento krúžok od nejakého dátumu, tak mu v osobných rozvrhoch nastavíte, že má tento krúžok od daného dátumu do konca šk. roka:

Robotický krúžok sa bude odteraz zobrazovať v triednej knihe nového učiteľa.