Ako evidovať ukončenie žiaka v ŠKD/ŠD?

Slovenčina Čeština

Ak žiak prestane navštevovať ŠKD/ŠD alebo naopak začne nejaký žiak navštevovať ŠKD/ŠD neskôr, tak môžete zadať túto zmenu ako administrátor v Agende Online alebo ako vedúci krúžky v úprave mojej hodiny.
V Agende Online zvolíte "Kroužky", označíte krúžok, v ktorom nastala daná zmena a zvolíte "Upravit, kde kliknete na žiakov:


kde zvolíte zmenu počas roku:


pridáte zmenu a dátum, od kedy žiak nenavštevuje/navštevuje škd a v danom období zakliknete, že žiak nenavštevuje/navštevuje škd a uložíte:


takýchto zmien môžete zadať aj viacero počas šk. roka.