Dochádzka - Smartbox

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Po zakúpení Dochadzkového systému obdržíte tieto komponenty:

Voliteľné príslušenstvo ktoré si môžete doobjednať:

Osoby, pre ktoré chcete evidovať dochádzku, prichádzajú do kontaktu iba s čítačkou (B). Toto je jediný komponent, ktorý musia mať v dosahu. Minipočítač (A) by mal byť mimo dosahu, čo najviac chránený pred neodbornou manipuláciou.
V štandardnom prípade idú z minipočítača 3 káble: 1. zapojenie do čítačky čipov, 2. zapojenie do školskej siete, t.j. internetu, 3. zapojenie do elektrickej siete.
1. Čítačku (B) môžete zapojiť priamo do USB portu na spodnej strane minipočítača. Ak potrebujete prekonať väčšiu vzdialenosť, môžete použiť USB predlžovací kábel (D), ktorým získate vzdialenosť medzi čítačkou a minipočítačom 10 metrov. Ak potrebujete ešte väčšiu vzdialenosť, môžete si zadovážiť ďalší 10 metrový aktívny predlžovací USB kábel (F) (pozor - nekombinovať s akýmkoľvek neaktívnym káblom). Čítačka číta karty, čipy s frekvenciou 13,56 MHz. Vzdialenosť medzi dvoma čítačkami musí byť väčšia ako 30cm.
2. Minipočítač (A) treba zapojiť do internetu. Treba nájsť najbližší switch alebo router s voľnou ethernetovou zásuvkou a doňho pripojiť kábel. Tento kábel nie je súčasťou dodávky, pretože ho obyčajne už máte k dispozícii a taktiež sa dá zadovážiť na presne požadovanú dĺžku (opýtajte sa Vášho školského administrátora resp. technika). Tento kábel nemá striktné obmedzenie dĺžky. Ak si želáte, je možnosť aj takýto kábel objednať - voliteľne ponúkame v dĺžke 30 metrov (G).

3. Minipočítač (A) treba nakoniec zapojiť do elektrickej siete. Na to slúži adaptér (C). Kábel treba zapojiť do microUSB portu na minipočítači. Ak potrebujete prekonať väčšiu vzdialenosť medzi zdrojom elektrickej energie a minipočítačom, môžete okrem klasickej predlžovačky (nie je súčasťou dodávky) použiť aj predlžovací USB kábel (D).

Ak máte vrátnicu, odporúčame minipočítač umiestniť na vrátnici, z ktorej bude cez káblik vyvedená čítačka. Je ju možné pripevniť aj na sklo alebo akýkoľvek povrch.
Ak budete robiť iba evidenciu zamestnancov, rozumné miesto na umiestnenie systému je zborovňa (resp. miestnosť, kam majú prístup iba učitelia/zamestnanci a obyčajne tam aj pri príchode idú).

Schéma zapojenia:


Objednávky všetkých potrebných komponentov môžete zrealizovať na našej stránke v časti 'Dochádzkový systém'.


Pozrite aj:
Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne