Ospravedlnenky žiakov - prehľad

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Triedny učiteľ má dve možnosti ako spravovať ospravedlnenky žiakov.

 • Buď povolí rodičom zadávanie elektronických ospravedlneniek.
 • Alebo bude zadávať žiakom ospravedlnenky manuálne.
 • Najjednoduchšie riešenie je povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek rodičom. Elektronické ospravedlnenky znižujú pracovné zaťaženie triednych učiteľov. Všetku administratívnu prácu vykonajú rodičia - zadajú dátum, hodinu, dôvod absencie. Učitelia už len ospravedlnenku od rodiča schvália alebo zamietnu. EduPage rodičov dokonca automaticky každý druhý deň upozorní, ak zabudli zadať ospravedlnenku.

  Triedni učitelia rozhodujú o tom, či vo svojej triede povolia zadávanie elektronických ospravedlneniek.

  Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
  Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

  Druhá možnosť je ospravedlniť chýbajúcu dochádzku žiakov na základe papierovej ospravedlnenky. V takom prípade zadáva údaje do systému triedny učiteľ.

  Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?