Triedny učiteľ - ako povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Pre umožnenie zadávania ospravedlneniek môže triedny učiteľ povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek od rodičov.

V ľavom menu vyberte Vyučovanie/Dochádzka žiakov.

Zvoľte Dochádzka školský rok a stlačte Povoliť elektronické ospravedlnenky.

Elektronické ospravedlnenky môžu zadávať rodičia cez rodičovské EduPage konto. Okrem rodičov môže triedny učiteľ povoliť zadávať el. ospravedlnenky aj plnoletým žiakom z ich žiackeho konta.
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?