Ako viesť ETK v čase karantény?

Slovenčina Čeština

Administrátor vytvorí udalosť typu "Vyučovacie voľno" alebo "Voľný deň". Pokiaľ použijete udalosť typu "Voľný deň" tak sa táto sa Vám zobrazí aj v ETK pre ŠKD alebo krúžky.

kde do dôvodu prázdnin môžete uviesť text „Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 12. 03. 2020 do 30.6.2020.“ Ako zadať novú udalosť?

Žiakom môžete zaslať aj domácu úlohu alebo elearningový materiál: Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?