Ako rozlíšiť žiakov s rovnakým menom v jednej triede?

rozlišovacie meno, rovnaké meno

Slovenčina Čeština

Ak máte v triede žiakov s rovnakým menom a priezviskom, tak ich môžete rozlíšiť pomocou rozlišovacieho mena, ktoré zadáte ako administrátor v sprievodcovi nastavením


"Dáta školy":


kde zvolíte "Žiaci" a pri danom žiakovi "viac":


v karte žiaka zvolíte položku adresa, kde zadáte rozlišovacie meno, ktorým môžete rozlíšiť žiakov


následne sa to zobrazí v triednej knihe pri zapisovaní chýbajúcich


Učiteľ: